چرا طیب‌نیا حضور در دولت سیزدهم را نپذیرفت؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

محمدرضا فرزین قرار است وزیر اقتصاد و دارایی دولت رئیسی شود.

پستی که پیش از فرزین به علی طیب‌نیا پیشنهاد شده بود و طیب‌نیا آن را نپذیرفته است.

تیم اقتصادی دولت رئیسی در صدد دعوت از علی طیب‌نیا برای حضور مجدد در وزارت اقتصاد بوده‌اند.

اما علی طیب‌نیا اعلام کرده تنها در صورتی حاضر است به وزارت اقتصاد برود که دولت مجوز تصویب FATF را از مراجع مرتبط بگیرد.

به دلیل صادر نشدن چنین مجوزی، طیب‌نیا هم از حضور در دولت رئیسی سرباز زده است.

پس از آن محمدرضا فرزین بدون هیچ شرطی پذیرفته که وزیر اقتصاد دولت رئیسی باشد.