چرا علی کریمی شانسی برای ریاست فدراسیون فوتبال ندارد؟ /جادوگر چشم انتظار جادوی انتخابات!

علاقه وافر مردم و پیشکسوتان برای رسیدن کریمی به ریاست فدراسیون فوتبال کافی نیست چرا که برخلاف انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی، در انتخابات فدراسیون فوتبال فقط تعداد محدودی شرکت می کنند و آن ها هستند که آینده فوتبال ایران را رقم می زنند.

عمده افراد حاضر در مجمع به نوعی وابسته به ارگان یا نهاد خاصی هستند.

متاسفانه وزارت ورزش و جوانان هم به استان ها توصیه کرده که به علی کریمی رای ندهند.

به طور مثال بخش عمده ای از تیم های صنعتی زیر مجموعه وزارت صمت و دستگاه های دولتی هستند. هیات های فوتبال با نفوذ مستقیم فدراسیون فوتبال انتخاب می شوند و کاپیتان ها و مربیان تیم های ملی هم زیر مجموعه فدراسیون فوتبال به شمار می روند.

در چنین شرایطی و به علت وابستگی های خاص اعضای مجمع به بخش های مختلف، بحث شایستگی زیر سایه سفارش های صادر شده از سوی مدیران ارشد قرار می گیرد.

نگاهی به وضعیت علی کریمی که با پشتوانه مردمی و اهالی فوتبال وارد گود شده در قیاس با سایر نامزدها که وابسته به دستگاه های دولتی و نظامی هستند، حاکی این است که جادوگر کار سختی برای کسب آرای موافق مجمع دارد.

به خصوص که علی کریمی در روز نام نویسی برای انتخاب گفت که اهل لابی کردن نیست و هر کسی که دوست دارد می تواند به او رای بدهد!

✍️ دیدگاه شما 🙏