چرا فیلتر و فیلترینگ ورد زبان تمامیت خواهان است؟

 

 

✍️ محمد شبیری

 

📝 با وجود اینکه تمامیت خواهان میدانند که اگر رسانه‌ای از شبکهٔ مجازی بسته و فیلتر شود ، با فیلتر شکن قابل دسترسی‌ست و مردم از آن استفاده خواهند کرد ، چرا این اقدام بی‌اثر را انجام می‌دهند و از آن نمی‌گذرند؟

📰‌ممکن است پاسخ‌های زیادی به آن داده شود ؛ چند پاسخ را در اینجا طرح می‌کنیم :

۱- یک ‌پاسخ این است که این‌ها نمی‌فهمند که اثر ندارد!
قدرت چشم و گوششان را کر کرده و درکی از واقعیات جامعه ندارند!
فهم درستی از رفتار درست و فکر و عمل مناسب برای مواجهه با واقعیات را ندارند!

۲- پاسخ دیگر این است که کار دیگری نمی‌توانند بکنند؛ وقتی انفعال بر تمامی جوارح یک سیستم حاکم باشد، رفتار و عمل آن واکنشی فی البداهه بدون اینکه برنامهٔ مطابق واقع برای آن داشته باشد به عکس العملی می‌پردازد که در محدودهٔ ذهن آن‌هاست؛ و معمولاً این عکس العمل انفعالی، جواب خوبی برای آن سیستم نبوده و آن‌را بیشتر به بحران نزدیک می‌کند.

٣- دیگر اینکه خوش‌رقصی برخی مقامات است؛ تا خود را از همه تُندتر نشان دهند و ارتقاء سطح بگیرند. در صورتی‌که به‌ واهی بودن کار خود عالم هستند در عین حال مبادرت به همان کار واهی می‌کنند ؛ چرا که بر این امر واقف شده‌اند که آن که از این کار خوشش‌ می‌آید، با این کار (هر گونه تند روی)احساس وفاداری بیشتری از فرد صاحب اظهار ات تند، دریافت می‌کند ( پسندد آنچه را جانان پسندد)
چون این اشخاص فرصت طلب دیده‌اند برخی‌ها از این حربه استفاده کرده و ارتقاء یافته اند (شاهد مثال زیاد است.)

‌۴- پاسخی دیگر این ممکن است باشد که ذهن ایدئولوژیک کاری ندارد که عاقبت و تأثیر و تأثر کارش چیست به وظیفهٔ ذهن پرورش یافته خود است که عمل می‌کند(به نوعی عمل به تکلیف می‌کنند)
ایشان هنوز در دنیای تکالیف هستند و دنیای حقوق را نشناخته‌اند(بحث مستوفایی دارد)

۵- پاسخ بعدی شاید این است که ترس از شبکهٔ مجازی است ؛ به‌قدری افشاگری در آن می‌شود که دست باندهای قدرت و‌ثروت را به‌طور ناجوری بسته است و یا محدود کرده است ؛ رسانهٔ مجازی
تمامی رخدادهای کشور را زیر پوشش قرار می‌دهد و هیچ چیز پنهانی را فرو نمی‌گذارد، طبیعی‌ست که کسانی و باندهایی که از افشاء تخلفات خود نگران هستند از رسانه‌های مجازی هراسناک و در پی فیلتر و بستن آن باشند.

۷- گستردگی و هر کس رسانه شدن در این شبکه‌ها، رسانهٔ مجازی از تسلط و سیطرهٔ حاکمیت و قدرت بیرون کرده است (مانند روزنامهٔ مکتوب نیست که مجوز باطل شود و قابلیت توزیع و نشر نداشته باشد) بلکه مجازی‌ست و از دسترس و اعمال قدرت باند قدرت و‌ثروت خارج بدور است و این همان چیزی‌ست که اقتدار تمامیت خواهان را به زیر سؤال برده است ، بسیاری از منویات تمامیت خواهان اگر گاهی مواحه با مانع شده و عقیم مانده است از همین شبکه‌های محازی نشأت گرفته است.

۸- زیر نظر بودن همهٔ مقامات و صاحبان مناصب توسط همهٔ مردم! این ‌که هر کس با یک گوشی همه رفتارهای در معرض دید خود را ضبط و‌ثبت و انتشار می‌دهد ، دیگر هیچ نماینده مجلسی نمی‌تواند به راحتی در انظار و حتی در محدودهٔ کوچک به عمل و رفتار خطای خود سرپوش بگذارد و طلبکار هم باشد.
دیگر هیچ کس از مقامات و نمایندگان و افراد ذی‌نفوذ نمی‌توانند بگویند ساده زیست هستند و فرزندانشان بیکار است! چون در شبکه مجازی سریع مستندی پخش می‌شود و دروغ‌شان را برملا می‌کند. دیگر نمی توانند به زندگی و مسافرت خارجی و تابعیت خود پوشش مقدس‌ مآبی داده و بگوید که فقط در ایران بوده و تابعیت هیچ‌جایی را ندارند، نمی‌توانند با معاملات صوری و سوء استفاده ، بیت المال را به راحتی تناول کنندو… همهٔ این‌ها در شبکه مجازی‌ست که پرداخته می‌شود و اطلاع رسانی می‌گردد،؛

لذا از این جهذت است که این شبکه‌ها از نظر ایشان (تمامیت خواهان و باندهای قدرت و ثروت نامشروع) قابل فیلتر است و باید فیلتر شود!

لازم به ذکر است که همهٔ این پاسخ‌ها می‌تواند از دلایل فیلترگرایی صاحبان و باندهای ثروت و قدرت و تمامیت خواهان باشد.

این است که از نظر اینان چنین شبکه هایی ‌را نه که فیلتر بلکه باید کُشت!

اگر دست‌شان برسد مؤسسان فیس بوک و توئیتر و اینستاگرام و تلگرام و بقیه را دستگیر و در ایران زندانی‌می‌کردند ، شانس آوردند که این کاشفانِ رسانه‌هایِ نشرِ حقِ دانستن و ارتباط و آگاهی ، ایرانی و در ایران نیستند!