چرا قالیباف، در برابر پایداری چی های مجلس کم می آورد؟

بر هم خوردن آرامش صحن علنی بهارستان از زمان آغاز به کار مجلس یازدهم گویا به رویه‌ای عادی و طبیعی بدل شده است

این سؤال‌ها پیش می‌آید که حاشیه‌ سازی‌های انجام شده در بهارستان [در باره توافق با آژانس]، آیا از سر بی‌اطلاعی مجلسی‌ها بوده است؟

آیا رئیس مجلس نمایندگان را در جریان تحولات روی داده قرار نداده است؟

بخصوص که نمایندگان اول وقت، جلسه غیرعلنی هم برگزار کرده بودند.

یا آنکه اساساً تلاش‌های قالیباف برای قانع کردن نمایندگان راه به جایی نبرده است؟

به نظر می‌رسد رئیس مجلس بنا بر برخی ملاحظات سیاسی- جناحی صلاح ندانسته در لباس رئیس جلسه در مقابل برخی نمایندگان عضو یا نزدیک به جبهه پایداری بایستد ولو به قیمت استنکاف از انجام وظیفه.