چرا مجلس به دنبال دیوارکشی در فضای مجازی است؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

در مناظرات انتخاباتی سال۱۳۹۶، حسن روحانی ، ابراهیم رئیسی را متهم کرد که می‌خواهد در خیابان‌ها دیوار بکشد.

ابراهیم رییسی این اتهام را رد کرد و طرفدارانش، حسن روحانی و کمپین تبلیغاتی او را متهم کردند که قصد دارد با ایجاد جنگ روانی و رقیب‌هراسی پیروز شود.

اما اکنون به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس انقلابی یازدهم بی‌میل نیستند تا رویای دیرهنگام گروهی از اقلیت جامعه (که خود نیز برآمده از همان اقلیت هستند) را جامه عمل بپوشانند.

ولی این‌بار فعلا خبری از دیوارکشی فیزیکی با آجر و ملات نیست بلکه طرح‌های مجلس می‌روند تا دیوارهایی به دور مرزهای کشور کشیده و با انسداد مجاری ارتباطی و تنفسی کشور، ارتباط کشور و مردم را با جامعه جهانی و حتی با خودشان قطع کنند.