چرا مشارکت مردم در انتخابات فقط ۴۰ در صد شد ؟! ، دلیل واقعی آن را واکاوی کنیم

حامد تقوی-

بر اساس آمارهای انتخاباتی گفته میشود در تهران تنها ۲۶ در صد مردم در انتخابات مجلس ۹۸ شرکت کرده اند و واقعیت امر این است که ۷۴ درصد مردم ایران با اصل نظام جمهوری اسلامی مخالفند. پس می توان با یک نگاه مختصر به این آمار، به این نتیجه رسید که نمایش های جمعیت در نمازهای جمعه و راهپیمایی ۲۲ بهمن که با تکنیک های رسانه ای «بزرگ نمایی» می شود، واقعیت امر نیست.
نا گفته نماند که همین آمار ۲۶ درصدی مردم، ممکن است تحت جبر ، اختلافات قومی و منطقه ای و عوامل دیگر، در انتخابات حضور پیدا کرده باشند.

این انتخابات با آمار و مدرک نشان داد که علیرغم تبلیغ و تهیج مردم توسط نظام، در تهران ۷۴ درصد و در کل کشور بیش از ۵۵ درصد مردم با اصل این نظام حکومتی مخالفند.
دلیلش هم روشن است، ظلم و فساد و بی خردی و سرکوب و بها ندادن به دیدگاه های مردم از یک سو، و گرسنه نگاه داشتن مردم در داخل کشور و‌ ماجراجویی های بی حاصل در دیگر کشورهای دیگر، با صرف میلیاردها تومان از سرمایه های مردم از سوی دیگر، مجموعه عواملی است که به این مخالفت عظیم شدت بخشیده است.
گفتنی است، اگر حکومت بخواهد به همین روش بخواهد پیش برود ، همین موافقان امروز نظام هم ریزش پیدا خواهند کرد و به صف مخالفین خواهند پیوست.