چرا نماینده پیگیر «فیلتر اینستاگرام» خودش هم در اینستاگرام فعال است هم تلگرام؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ یک نماینده مجلس که قبل از این از فیلتر اینستاگرام حمایت کرده بود در پست های اینستاگرام که کامنت مخاطبانش را مسدود کرده، کانال تلگرامی خودش را هم تبلیغ کرده و خبر از معرفی شبکه های اجتماعی و پیام رسان های داخلی هم نیست!

حسن نوروزی نماینده مجلس که قبل از این از فیلتر اینستاگرام حمایت کرده بود در پست های اینستاگرام که کامنت مخاطبانش را مسدود کرده، کانال تلگرامی خودش را هم تبلیغ کرده و خبر از معرفی شبکه های اجتماعی و پیام رسان های داخلی هم نیست!

نماینده مردم رباط کریم، بهارستان و پرند ۴۳۹۲ دنبال کننده دارد.