چرا کیهان از سخنان اخیر صالحی برآشفته شده؟ / فریدون مجلسی: برخی از تنش و التهاب در روابط بین‌الملل لذت می‌برند؛ اینها به دنبال منزوی کردن کشور به سبک کره شمالی هستند / علت هجمه ها به صالحی، این است که او همسنگر ظریف بوده؛ قطعاً او هم از حملات به وزیر خارجه، بی‌نصیب نمی‌ ماند

 

 

نگام ، بین الملل _ فریدون مجلسی با اشاره به اینکه ظریف هدف اصلی کسانی قرار گرفته که اداره کشور را به روش تنش و درگیری می‌خواهند، گفت: علت هجوم تندروها و برخی رسانه‌ها به صالحی هم همین بر اساس موضوع است چرا که آقای صالحی هم با ظریف همسنگر بوده است و تلاش او برای اداره کشور به روشی به دور از تنش و درگیری است؛ قطعاً او هم از هجمه هایی که علیه ظریف روا می دارند بی نصیب نمی ماند.

 

فریدون مجلسی در گفت و گو با خبرنگار «انتخاب» درخصوص حمله اخیر روزنامه کیهان به علی اکبر صالحی گفت: معتقدم بعضی گروه ها در ایران به این دلیل که ایدئولوژی لازم را ندارند در تلاشند تا کشور را منزوی کنند؛ آنها به دنبال برای منزوی کردن کشور به سبک کره شمالی هستند.

وی افزود: این گروه سعی دارد اقتداری بیش از این به دست بیاورد و از امکانات و منافع اقتصادی بیش از پیش بهره مند شود.

 

این کارشناس مسائل بین الملل اظهار داشت: در واقع این گروه سعی دارند آرمان‌های خود را در داخل و خارج از مرزها نهادینه کنند، به طوری که دیگر به توجیه و حمایت بقیه افراد نیازی نداشته باشد.

وی اضافه کرد اما گروه دیگر که رأی بیشتر مردم را هم به همراه خود دارند دغدغه زندگی کردن دارند؛ از جنگ فراری هستند و می‌خواهند با دنیا در ارتباط باشند. واقعیت آن است که سلایق متفاوت است و برخی از تنش و التهاب در روابط بین الملل لذت می برند.

این دیپلمات سابق تاکید کرد: برجام پروژه‌ای بود که می توانست راهگشای اکثریت رای دهنده ای باشد که انتخاب آنها فرهنگ آرامش و دموکراسی بوده است.

وی افزود دغدغه هایی که برای رای ۲۴ میلیونی روحانی وجود داشت، به تدریج زمینه‌های اجرایی شدن خود را از دست می دهد، چراکه مذاکره کنندگان برای این مسائل تحت فشار هستند.

او با اشاره به اینکه ظریف هدف اصلی کسانی قرار گرفته که اداره کشور را به روش تنش و درگیری می‌خواهند، گفت: علت هجوم تندروها و برخی رسانه‌ها به صالحی هم همین بر اساس موضوع است چرا که آقای صالحی هم با ظریف همسنگر بوده است و تلاش او برای اداره کشور به روشی به دور از تنش و درگیری است؛ قطعاً او هم از هجمه هایی که علیه ظریف روا می دارند بی نصیب نمی ماند.