چرا ۵۹ درصد جمعیت بالای ۱۵ سال ایران غیر فعال هستند؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ زهرا کریمی بیان کرد: دلیل این که ۵۹ درصد جمعیت بالای ۱۵ سال ایران غیرفعال هستند مسائل فرهنگی و مهم‌تر از آن شرایط اقتصادی است، به طور سنتی هزینه زندگی خانواده براساس درآمد سرپرست مرد تامین می‌شود و زن‌ها نقش زیادی در تامین هزینه‌های زندگی ندارند.

به گزارش «نود اقتصادی»، زهرا کریمی استاد اقتصاد دانشگاه مازندران اظهار داشت: دلیل این که ۵۹ درصد جمعیت بالای ۱۵ سال ایران غیرفعال هستند مسائل فرهنگی و مهم‌تر از آن شرایط اقتصادی است، به طور سنتی هزینه زندگی خانواده براساس درآمد سرپرست مرد تامین می‌شود و زن‌ها نقش زیادی در تامین هزینه‌های زندگی ندارند. پس خانم‌ها خانه‌دار هستند و غیرفعال محسوب می‌شوند.

وی بیان کرد: علاوه بر زنان خانه دار که سهم بزرگی از جمعیت غیرفعال یعنی همان ۵۱ درصد را به خود اختصاص می‌دهند، گروه بزرگی از دانش‌آموزان و دانشجویان نیز در زمره جمعیت غیرفعال قرار دارند. در حال حاضر شمار دانشجویان بالای ۴.۵ میلیون نفر است.