چرک طالبان با کیسه‌کشی هم از بین نمی‌‌رود چه برسد به بزک!

✍️امید فراغت

حضرات بپذیرید فناوری و تکنولوژی در قالب داده‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جهانی باعث شده که ملت‌ها دارای سیاست‌های مختص به خودشان بشوند بر همین اساس ممکن است در فضایی که سیاست‌های کلان مملکتی با طالبان همسو باشد اما سیاست‌های مردمی متضاد سیاست رسمی باشد لذا حکمرانان در تفسیر و تحلیل‌های‌شان باید چنین واقعیتی را مد نظر قرار دهند!

حضرات بپذیرید طالبان در ذهنیت نوجوانان و جوانان مملکت افغانستان جایی ندارد بنابراین با چنین رویکردی در مقابل طالبان مقاومت همگانی شکل می‌گیرد بنابراین به گونه‌ای عملکرد داشته باشید که افکار عمومی فارسی زبان جغرافیای افغانستان جریحه‌دار نشود!

حضرات خودتان هم می‌دانید که در سیاست دوستی‌ها و دشمنی‌ها مطلق نیست! ملت هم پذیرفته که قد، قواره و مختصات سیاست در راستای تامین منافع ملی بزرگ و کوچک می‌شود بنابراین وقتی با طالبان در فضای تامین منافع ملی بالا و پایین می‌کنید پس به دلیل تامین منافع ملت باید با غرب و آمریکا مذاکره و در صورت تامین رضایت ملت تعامل جدی صورت بپذیرد

حضرات وقتی یک طالب در مصاحبه با شبکه افق رسانه ملی واقعیت‌های تعلق‌خاطری جوامع کم‌تر توسعه یافته به آمریکا را بیان می‌کند شما نیز باید واقعیت‌نگر‌تر از چنین خرده سیاست‌مدارانِ مخوف باشید بنابراین واقعیت‌های پیدا و پنهان جامعه امروز ایران را بپذیرید و متوجه باشید که ادبیات غالب زیر پوست مملکت چه رویکردی به ایران و جهان دارد.

حضرات اکثریت ملت ایران احساس می‌کنند طالبان با آن پیشینه مخوف با آب‌کُر، آب زمزم و حتی با آب هویجی که اکنون گران شده پاک نخواهند شد اما وقتی می‌بینند با آنان مذاکره و …صورت گرفته است سوال می‌پرسند اگر در سیاست می‌شود با طالبان به مذاکره و تعامل پرداخت پس چرا چنین تعامل و مذاکره‌ای با آمریکا صورت نمی‌پذیرد؟

حضرات خودتان به خوبی می‌دانید طالبان و آمریکا چه جایگاهی در ذهنیت و افکار عمومی ایران دارند اگر هم نمی‌دانید کافی‌ست موضوع رابطه یا قطع رابطه با آمریکا و یا هر کشوری که با آن مراوده نیست را به رفراندوم بگذارید و پاسخ هر چه که باشد ملت با جان و دل می‌پذیرد چرا که خودشان انتخاب کرده‌اند!

حضرات نکته مهم و کلیدی این است افغانستان سهل و آسان سقوط کرد چرا که رضایت عمومی در آن جغرافیا به دلیل فساد، رانت، تبعیض، ناعدالتی و …وجود نداشت بنابراین قدرت‌های بزرگ با کمک نوچه‌های‌شان از پاشنه‌آشیل عدم موجودیت رضایت عمومی استفاده کرده و مقاصدشان را در پشت پرده طراحی و برنامه‌ریزی کردند.