چشم اندازی از خلیج فارس

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، نمای خلیج فارس از ساحل پارسیان، حد فاصل کوه‌های زاگرس تا خلیج فارس در هرمزگان، را در این تک عکس مشاهده می‌کنیم.