چند داوطلب انتخابات ریاست جمهوری تایید صلاحیت می‌شوند؟

شنیده ها

براساس بررسی مرکز پژوهشی بتا بر روی داده‌های ۴۰ سال گذشته انتخابات ریاست جمهوری ، بیشترین تعداد ثبت‌نام داوطلبین در سال ۱۳۹۶ با تعداد ۱۶۳۶ نفر و کمترین تعداد مربوط به سال ۱۳۶۰ با ۴۶ نفر بوده است.

در این میان بیشترین کاندید تایید صلاحیت شده در سال ۱۳۸۰ با تعداد ۱۰ نامزد و کمترین آن‌ها مربوط به سال ۱۳۶۸ با تعداد ۲ نامزد می‌باشد.

نکته قابل توجه اینکه در چند دوره گذشته انتخابات ایران، غالبا شش داوطلب مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفتند و می‌توان گفت عدد پرتکرار تایید صلاحیت‌ها چهار و شش بوده است.

ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ با ۵۹۲ داوطلب به پایان رسید و حال منتظریم ببینیم در این دوره چند نفر تایید صلاحیت خواهند شد.