چهارمین عملیات حفاری ترکیه در مدیترانه شرقی

پایگاه خبری / تحلیلی نگامچهارمین عملیات حفاری در مدیترانه شرقی آغازگردید.

فاتح دونمز، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه اظهار داشت که چهارمین عملیات حفاری در مدیترانه شرقی آغازگردید.

دونمز طی سخنانی در نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در راستای دیدارهای بودجه سال ۲۰۲۰، به سوالات و انتقادات نمایندگان مجلس پاسخ داد.

وی با اشاره به عملیاتهای حفاری و اکتشاف در مدیترانه شرقی، اظهار داشت: “چهارمین عملیات اکتشاف منابع هیدروکربن در شرق دریای مدیترانه را آغاز کرده‌ایم. تا زمانی که موفق شویم، ادامه خواهیم داد. از حقوق خود و همچنین شهروندان جمهوری ترک قبرس شمالی دفاع خواهیم کرد.”

وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه در ادامه ضمن اظهار اینکه مسبب مشکلات امروز، رفتار غیرقابل انعطاف بخش یونانی نشین قبرس بوده است، گفت: “اگر طرح عنان آن روز مورد قبول واقع شده بود، هم اکنون جر و بحثی در میان نبود. برای هیچ تهدیدی علیه کشورمان اهمیتی قائل نیستیم و کار خود را تا مرحله آخر ادامه خواهیم داد.”