چهار سال انتظار برای پاستور، رییسی با رای حداقلی رییس جمهور می شود

محمد ارسلانی

چهار سال پیش ۲۴ میلیون نفر با انتخاب روحانی مانع از راهیابی ابراهیم رییسی به پاستور شدند
در آنزمان فضای مجازی و جامعه و مردم نخواستند که یکی از متهمان اصلی اعدام های ۶۷
به عنوان رییس جمهور ایران و تصمیم گیر اجرایی و نفر دوم کشور انتخاب شود
و بخش عظیمی از ۲۴ میلیون نفری که به روحانی رای دادند
عملا بخاطر شکست رییسی در انتخابات شرکت کردند
در این ۴ سال کشور قیام های سال ۹۶ و ۹۸ را تجربه کرده
و فقر و گرانی و تورم و فساد سیستماتیک در کشور افزایش یافته
عملکرد ابراهیم رییسی با صدور احکام اعدام و مجازات سنگین برای فعالان مدنی و سیاسی
درستی تصمیم مردم برای عدم حمایت از وی در انتخابات ۹۶ را نشان داده است
اما حالا پس از گذشت ۴ سال و با کمک حاکمیت و شورای نگهبان و سپاه و تندروها
ابراهیم رییسی با یک رای حداقلی به عنوان رییس جمهور قدم به پاستور خواهد گذاشت
تا دهن کجی حاکمیت به اکثریت مردم و افکار عمومی نشان داده بشود
و مردم به خوبی درک کنند که با روند فعلی امکان هیچ تغییر ملموس و تاثیرگذاری در کشور وجود ندارد
و علی خامنه ای و تندروها هر آنچه بخواهند بر سر مردم و کشور می آورند
و به قول معروف : دیر و زود دارد اما سوخت وسوز ندارد