چهره این زن خیانتکار را فراموش نکنید، دست او آلوده به خون روح الله زم است

این چهره و نماد خیانت شیرین نجفی و احتمالا دارای اسامی دیگر را به خاطر بسپارید. فردی که به اعتماد روح الله زم خیانت کرد و او را با نیرنگ به عراق کشانده و در دام سپاه انداخت.

این خیانتکار نباید بتواند از دست عدالت رهایی یابد!