چه باغ گلی داریم

محمد ارسلانی

وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش

در سخنان خود در مجلس شورای اسلامی

خطاب به نمایندگان

فرمودند که

همه مادران دانش آموزان خانم هستند

اینکه ابراهیم رییسی ایشان را

از کدام لپ لپ بیرون آورده

و میخواهد بر مسند وزارت بنشاند

جای خود دارد

اما به نظر می رسد

با باغ گلی

وزارت آموزش و پرورش قرار است به کودکستان تبدیل شود

و باید منتظر فرمایشات جدید

باغ گل جناب رییسی باشیم

خدا خودش به داد آموزش و پرورش باغ گلی برسد