چه تابلو جالبی داریم ما / داستان انتخابات ریاست جمهوری هالیودی شده است

✍️ اکبر میرزاحسینى

داستان انتخابات ریاست جمهوری هالیودی شده است،

امروز سردار رستمی شایعه ترور خود را پخش می کند که البته کذب بود تا سر زبان ها بیفتد،

احمدی نژاد معلم او هم دو سه هفته پیش، احتمال ترور خودش را مطرح کرد

و آن کنایه: که خودشان می کشند و خودشان عزاداری برایت می گیرند.

سردار رضایی هم به سراغ علمای قم رفته تا سواد اقتصادی اش را به رخ آنها بکشد و با آیت الله بروجردی بحث کرده که اقتصاد اسلامی وجود دارد و خود رضایی آن را کشف کرده است.

این طرف محصولی وزیر کشور احمدی نژاد که می گوید:کاشف احمدی نژاد بوده ام، کشف جدیدی کرده

و آن : برنامه آمریکا برای دوپینگ نامزدهای غرب گرا هست.

محصولی می گوید: آمریکا قصد دارد که با برداشتن تحریم، که زنجیری بر گردن ملت ایران و در حد جنایات جنگی است و رهبری تاکید دارد که برداشتن آن یک دقیقه به تاخیر نیافتد، در آستانه انتخابات، به نامزدهای غرب گرا پاس گل بدهد.

در میان همین طیف بدبختی که محصولی آنها را غرب گرا نامیده، اصلا امیدی در خود برای عبور از فیلتر چند پیچ شورای نگهبان نمی ببینند.

اما سردار جوان، سعید محمد در روز استعفای خود از ریاست قرارگاه خاتم، خبر مهم دیدار با دو عضو موثر شورای نگهبان که یکی از آنها آیت الله خاتمی است، منتشر می کند

و به اعضای ستاد خود، دل قرص هدیه می کند که قبل از ورود به مسابقه، رای داور را گرفته است.

چه تابلو جالبی داریم ما.