چه کسانی هشت سال مقدرات کشور را بدست داشتند!

مهدی نوربخش

عبدالرضا داوری، مشاور سابق احمدی‌نژاد، اخیرا در توییتی ترامپ را عضو حزب خدا دانسته و به زبان انگلیسی نوشته است، “در قرآن آمده است که حزب خدا حزب شیطان را شکست می‌دهد. امیدوارم خداوند تورا در جنگ بر علیه گلوبالیست‌ها پیروز گرداند.”

در توییت‌های دیگر خود در گذشته، داوری ادعا کرده بود که ترامپ پای در جای پای پیامبران برای دفاع از ستم‌دیدگان گذاشته است.

این نوشته مختصر در مورد تحلیل افکار و شخصیت داوری نیست؛ بلکه تکیه بر این واقعیت دارد که چگونه افرادی از حقیقت چشم می‌پوشند و دنیایی برای خود تصور می‌کنند که این دنیا اصلا وجود خارجی و حقیقت ندارد و در این دنیای ذهنی از چه حق‌هایی براحتی می‌گذرند.

واقعیت تلخ دومی که این افراد برای همگان روشن می‌کنند این‌ست که چه کسانی هشت سال در جایگاه مشاورت به رئیس جمهور مقدرات این کشور را بدست داشته‌اند.