چه کسی چراغ سبز ثبت نام را برای «علیرضا زاکانی» روشن کرد؟!

شنیده ها

علیرضا زاکانی برخلاف پیش بینی های معمول، در انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی کرد.

شنیده ها نشان می دهد «محمد دهقان» عضو جمعیت رهپویان که هم اکنون عضو اعضای حقوقدان شورای نگهبان نیز است، به زاکانی گفته در انتخابات ثبت نام کن.

محمد دهقان به زاکانی تضمین داده که تایید صلاحیت او را از اعضای شورای نگهبان خواهد گرفت.

علیرضا زاکانی در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال های ۹۲ و ۹۶، رد صلاحیت شده و علی رغم تذکر چندباره کدخدایی مبنی بر عدم ثبت نام افرادی که رد صلاحیت شده اند، پا به عرصه انتخابات گذاشته است.

علیرضا زاکانی در ماه های اخیر فعالیت های ویژه ای در حمایت از قالیباف در صحن مجلس و برای انتخابات ریاست جمهوری داشت و طی روزهای اخیر با منتفی شدن ثبت نام قالیباف، ناگهان فرمان را به سمت ابراهیم رییسی چرخاند.