⏯ چیزی از بیت المال مسلمین مونده؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگامحسن آقا میری، روحانی خلع لباس شده گفت: شما دکل نفتی تون از پول بیت المال گم شده معلوم نیست کجاست، شما چه طوری ادعای پیروی از امام علی دارید؟ چیزی از بیت المال مسلمین مونده؟ هم‌اکنون اسماعیلی دارد در شبکه یک از محاکم قضایی جدید در دادگاه انقلاب می گوید و می گویید نام مفسدان اقتصادی را نمی توانیم بطور کامل اعلام کنیم» برادر جان جمهوری اسلامی نسخه برابر با اصل پهلوی است و عدل علی تنها پله‌ای بود برای رفتن به بام ثروت نفتی ایرانیان