چین به تمامیت ارضی و حاکمیت گرجستان احترام میگذارد

پایگاه خبری / تحلیلی نگاموانگ در چهارچوب سفرش به تفلیس برای انجام دیدارهای رسمی، با داویت زالکالیانی وزیر خارجه گرجستان دیدار کرد

وانگ یی وزیر خارجه و مشاور دولت چین، ابراز داشت که به تمامیت ارضی و حاکمیت گرجستان احترام میگذارند.

وانگ در چهارچوب سفرش به تفلیس برای انجام دیدارهای رسمی، با داویت زالکالیانی وزیر خارجه گرجستان دیدار کرد.

زالکالیانی پیش از آغاز دیدارهای دوجانبه و میان هیئتها، طی سخنانی اظهار داشت که دیدار وانگ، وزیر خارجه چین، دیداری تاریخی بوده است.

وی با ابراز اینکه این دیدار در روابط میان دو کشور تاثیر بسزایی خواهد داشت، گفت: “روابط میان کشورهایمان، در سطحی عالی رو به افزایش است.”

وانگ نیز از سفرش به گرجستان ابراز خرسندی کرده، ابراز داشت که روابط دوستانه ای میان چین و گرجستان موجود میباشد.

وی با اظهار اینکه چین در کل جهان سیاست صلح جویانه ای در پیش گرفته است، بر تمامیت ارضی و حاکمیت گرجستان تاکید کرد.

وانگ ابراز داشت که بدون در نظر گرفتن بزرگی و یا کوچکی کشورها، با همه آنها به شکلی مساوی رفتار مینمایند.

او افزود: “ما به استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی گرجستان و دیگر کشورها احترام قائل هستیم.”

پس از سخنان دو وزیر، جلسه به شکل بسته به روی مطبوعات، ادامه یافت.