کابینه خشک مغزان

✍️حسین فرزین

راوی میگه رئیسی، رئیس جمهور منصوب حاکمیت مطلقه در مجلس ان قلابی پشت تریبون رفت و همراهان و همفکران خود را به عنوان وزیر معرفی نمود.

از یک فرد منصوب با شش کلاس سواد که حتی توان بیان یک جمله کامل را به صورت صحیح ندارد و تاسف بارتر سواد خواندن یک آیه قرآن بدون غلط را نیز ندارد، بیش از این توقع نمی رود که خشک مغزانی را به عنوان وزیر معرفی کند که یا از خود او بدترند یا هم‌تراز او هستند.

جماعت کوتوله ای که تا دهانشان را باز کردند، شخصیت سخیف و بی دانششان نمودار گشت، از وزیر ارشاد بگیر تا وزیر کار، آموزش و پروش، خارجه، داخله، بهداشت، کشاورزی، صنعت و معدن، علوم و…..

این جماعت و این رئیس جمهور منصوب ما را دست مایه طنز در جهان قرار داده اند و آدمی را یاد کوتوله های دولت احمدی نژاد می اندازند که صد البته آن جماعت هزاران مرتبه از این جماعت لایق تر بودند.

طلیعه ورود رئیسی، گرانی های سرساو آور و مرگ چند هزار نفری در هر روز است و این همه از کرامات او، وزرا ومعاونین پیشنهادیش می باشد، معاون اولی که غیر از فساد خود و خانواده اش، یکی از کسانی بود که با واردات واکسن مخالفت کرد و وزیر بهداشت پیشنهادیش نیز چنین است و…

با این فضا و این جماعت آینده‌ی خوبی برای این مرز و بوم مشاهده نمی شود، اینان هم اکنون وحشی ترین افراد روی زمین را که طالبان باشند را تایید و تکریم می کنند.

معتقدم دیگر نور شمع و روشنایی مشعل بیش از این نمی تواند پلشتی و سیاهی این جمع را به نمایش بگذارد، پس باید از خواب گران برخیزیم و حاکمیت واقعی جمهور را سامان بخشیم.