کابینه سید ابراهیم رئیسی که تاکنون از نهاد های امنیتی تاییدیه گرفته اند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

بر اساس برخی اخبار دریافت شده برخی از اعضای کابینه سید ابراهیم رئیسی که تاکنون از نهاد های امنیتی تاییدیه گرفته اند به شرح ذیل است :

معاون اول : محمد مخبر

معاون اقتصادی : فرهاد رهبر

معاون علمی : سورنا ستاری

کشور : سردار وحیدی

نفت :مهندس دوستی

نیرو : عباس علی آبادی

گردشگری : روزبه

راه و شهرسازی : سعید محمد

بهداشت : امیر حسین قاضی‌زاده

کشاورزی : سادات نژاد

خارجه : علی باقری کنی

صمت : محرابیان

دبیر شورای عالی امنیت ملی: علی شمخانی