کارشکنی سپاه برای عدم ورود موادمخدر به کشور / دکترین مشترک سپاه و سوداگران مرگ

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ دکترین امنیتی سپاه برای حفاظت از مرزهای شرقی و غربی کشور با دکترین قاچاقچیان عمده مواد مخدر در سطح منطقه و جهان گره خورده است

سپاه سال هاست برا پوشاندن ضعف بزرگ خود در پاسداری از مرزها و همچنین برای ادامه تجارت پرسود خود در داخل و خارج از کشور به یکی از متولیان اصلی ترانزیت موادمخدر در منطقه و جهان تبدیل شده است. سپاه قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر را در زیر چتر خود دارد و آنان در ازای این همکاری از انجام حملات تروریستی در ایران بدست نیروهای خود جلوگیری می کنند. سپاه باج می دهد تا هم چرخ های اقتصادسیاهش بچرخد و هم امنیت نداشته امان را بر سرمان بکوبد


مولونا عبدالحمید در برنامه تلویزیونی تاریخ آنلاین گفت: ما به تهران پیشنهاد دادیم که می توانیم با دعوت از علمای بزرگ اهل سنت یک نشست برگزار کنیم اما بدون دخالت تهران و در آن به اجماع برسیم و یک فتوای مشترک صادر کنیم تا جلوی قاچاق مواد مخدر یک بار برای همیشه گرفته شود ، اما سپاه اجازه نداد..