کارمند سابق نیروی هوایی امریکا به جرم جاسوسی برای ایران متهم شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگاموزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که مونیکا ویت، افسر سابق ضدجاسوسی نیروی هوای این کشور پس از اجرای یک سال تحقیقت به جاسوسی برای ایران متهم شد

 

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که مونیکا ویت، افسر سابق ضدجاسوسی نیروی هوایی این کشور پس از اجرای یک سال تحقیقت به جاسوسی برای ایران متهم شد.

 

در کیفرخواست صادر شده، این افسر سابق آمریکائی به اتهام های “تله گذاری” و “اشتراک اطلاعات مربوط به حوزه دفاع ملی آمریکا با یک دولت دیگر” متهم شده است.

 

به گفته دادگستری آمریکا، مونیکا ویت در فوریه سال ۲۰۱۲ برای حضور در کنفرانسی به ایران می‌رود که با حمایت سپاه پاسداران ایران برگزار شده است.

 

بر همین اساس، وی پس از اینکه در اوت سال ۲۰۱۳ به ایران رفته و در این کشور باقی مانده است.

 

بر اساس این کیفرخواست، وی در جریان سفر خود به ایران رمز عملیاتی یک برنامه فوق‌سری پنتاگون و اسم یک مامور یک افسر ضدجاسوسی آمریکائی را در اختیار مقام‌های ایرانی قرار داده است.