کارهای تبلیغاتی و بی محتوا رویه این چهل سال است!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ دیروز رفتم میدان انقلاب چرخی زدم در کتاب فروشی ها ، ۱۴ جلد کتاب در ۴ ماه اخیر به نام سلیمانی چاپ شده و ویژگی مشترک همه آنها کپی کاریست!

جواد موگویی(مستند ساز) در ادامه نوشته است :


تاسف‌بارتر از همه کتابی است که بیت رهبری منتشر کرده،


کتابی از ۷۲ عکس قبلا منتشر شده قاسم سلیمانی به همراه چند جمله از وصیت وی و پیام رهبری،


آن هم‌با کاغذ گلاسه مرغوب و قطع بزرگ ، در این وانفسای گرانی کاغذ و تحریم،


بدون هیچ پژوهشی،

بدون هیچ علمی،


نمی دانم چه عجله ایست که حتما باید تا قبل چهلم قاسم سلیمانی یک کتاب منتشر شود،


کارهای تبلیغاتی و بی محتوا رویه این چهل سال است..