کارگران سیمان کارون خطاب به رئیس‌جمهور: چرا عده‌ای حقوق چند ده میلیونی می گیرند وقتی کارگران چند ماه حقوق معوقه دارند؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، کارگران سیمان کارون در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور به بیان مطالبات خود پرداختند و دغدغه‌های طبقه کارگر را مطرح کردند.

به گزارش ایلنا، کارگران سیمان کارون در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور، به بیان دغدغه‌ها و مطالبات خود پرداختند.

در این نامه آمده است: «حق مسلم ما کارگران سیمان کارون فقط پرداخت حقوق نیست؛ حق مسلم ما آن است که سرنوشت  کارخانه سیمان کارون را از نظر  تولید و سربلندی در عرصه صنعت به روزگار قبل بازگردانیم . حق مسلم ما آن است که حداقل از یک زندگی معمولی، شرافتمند و بی‌دغدغه توأم با آسایش و آرامشِ خاطر بهره‌مند باشیم و نان‌آور هیچ خانواده‌ای شرمنده همسر و فرزندانش نباشد. حق مسلم ما آن است که فرزندان  ما نگران  کسب و کار پدر خانواده خود نباشند و یک زندگی بانشاط  ساده و شرافتمند خانوادگی،  آرزویی دست نیافتنی نباشد.»

کارگران در ادامه نامه از اینکه عده‌ای حقوق‌های چند ده میلیونی می‌گیرند آنهم در شرایطی که کارگران، حقوق‌ای معوقه دارند، انتقاد کردند و خواستار برآورده شدن حقوق قانونی خود شدند.