کارگران پیمانکاری شرکت ملی حفاری ایران در انتظار بیمه تکمیلی/ هزینه‌های درمان سنگین است!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، کارگران پیمانکاری شرکت ملی حفاری ایران می‌گویند: امیدواریم زودتر بحث بیمه تکمیلی ما به سرانجام برسد.

کارگران پیمانکاری شرکت ملی حفاری ایران در تماس با ایلنا، از نامشخص بودن بحث «بیمه تکمیلی» خود انتقاد کردند.

این کارگران می‌گویند: علیرغم گذشت ۴ ماه از سال جدید، هنوز شرکت، موفق به عقد قرارداد با شرکت‌های بیمه‌ای جهت پوشش بیمه تکمیلیِ کارگران پیمانکاری نشده است؛ امیدواریم مدیرعامل جدید با اهتمامی که به حل مسائل پرسنل دارد، هرچه سریعتر این مساله را سر و سامان دهد.

نیروهای پیمانکاری حفاری می‌گویند: هزینه‌های دارو و درمان سنگین است و «بیمه پایه» به تنهایی جوابگو نیست؛ ما مجبوریم بیمه تکمیلی داشته باشیم تا بتوانیم خدمات بستری، کلینیکی و پاراکلینیکی را ارزان‌تر دریافت کنیم؛ چراکه با درآمد ما پرداخت هزینه‌های این خدمات بسیار دشوار است.