کاریکاتور : فرار به هر طریق و از هر راهی

 

 

کاریکاتور :

فرار به هر طریق و از هر راهی

ایرانیان ابداع کننده مسیر هایی هستند که قبلا رایج و یا شناخته شده نبود، فرار، به هر قیمتی.

آیا به آزادی ختم خواهد شد؟

کاری از :

آرش حق جو

منتشر شده در سایت نگام