کار ابلهانه نتیجهٔ ابلهانه خواهد داشت

 

 

 

✍️ محمد شبیری

 

ضرب المثلی‌ست که می‌گوید:
چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی

🔳 مقام رهبری در موضع اخیر خودشان نسبت به استفاده از فضای مجازی نکاتی را طرح کردند. آیا این اظهارات می‌تواند حاوی این نکته باشد که فیلترینگ برای فرار از عوارض و تبعات شبکه مجازی راه‌کار مناسبی نیست؟

🔳 ایشان در خصوص شبکهٔ مجازی چنین گفتند:
«فضای مجازی می‌تواند ابزاری باشد برای زدن توی دهان دشمنان!
asriran.com

🎾برای اهل فرهنگ و اندیشه و سیاست روشن است که فیلترینگ در عصر رسانه کار ابلهانه و انفعالی‌ست، اما این کار ابلهانه تنها کاری نبوده است که می‌شود به آن ابلهانه خطاب کرد.
اصولاً کار ابلهانه به معنای بی تناسب و بی منطق بودن آن و به دلیل فقدان شناخت واقعیت موجود و عدم توان مواجههٔ درست با پدیده‌های عالم که منجر به عکس العمل بلاهت‌گونه می‌شود، خطاب می‌گردد.
مقابلهٔ ابلهانه با تمامی پدیده‌های نوین مانند برخورد نامناسبی که تا کنون با حمام و دوش و لوله کشی و بهداشت و مدرسه و دانشگاه و تلفن و تلگراف و سینما و تلویزیون و ویدئو و بسیاری از امکانات زندگی جدید شده است نشان از همین نکته دارد؛ حتی یک مورد هم پیدا نمی‌شود که با آن پدیده مواجههٔ درست شده باشد!
چرا جریانی که با زندگی مردم و واقعیات جهان معاصر مواجه است نتوانسته با تمامی ابزار و وسایل و روش‌های زندگی نوین ارتباط درست و فعال بر قرار کند؟

🎾انفعال در این امور به‌حدی بوده است که نمی‌توان بک مورد را پیدا کرد که به‌دلیل جهل با آن برخورد نامناسب و تحریمی صورت نگرفته باشد که بعدا با توجیهات بدتر و از روی انفعال، رفع مانع نشده باشد!

🎾روش و منش مخالفت با هر چه نو و جدید است، قابلیت بقاء نخواهد داشت. به دلیل گستردگی رسانهٔ همه‌گیر و غیر قابل انزوا بودن مردم از آنچه در جهان می‌گذرد واقعیت و منطق و عقل بشری چنین قابلیتی را دارد که آنچه در همهٔ جهان مقبول است ، ولی در یک جای بخصوص که توسط حکومت مقبول نیست، پذیرش درونی جامعه از علوم و اطلاعات جدید را (علی‌رغم خواست حکومت‌ها) مهیا نماید.

🎾ما همه چیز را اول فیلتر می‌کنیم بعداً بشدت و حرص تمام از آن استفاده می کنیم!
بهتر نیست مانند همهٔ عقلای عالم با پدیده‌های زندگی نوین به‌طور فعال و مبتنی بر استفاده‌های منطقی که از آن می‌شود بهره مند شده و از مواجههٔ انفعالی که تا کنون با مظاهر تمدن داشته‌ایم دست برداریم؟

🎾صورت و باطن مواجههٔ ما تا کنون با جهان مدرن و محصولات آن مانند مدرسه ، درس، علوم جدید، تکنولوژی، سینما، تلویزیون،ویدئو، ماهواره، شبکه‌های مجازی(فیس بوک، توئیتر، تلگرام ، …) که داشته‌ایم، همان برخوردی‌ست که با علوم انسانی داریم؛ حتی این بلاهت تا سیاست خارجی رفته و چنان کردیم که چنین شده است که می بینید و می بینیم!

🎾فکر می‌کنید این‌گونه مواجهه با تمدن بشری مربوط به چه چیزی‌ست؟!
آیا به‌جز جهل است؟ اما راه مقابله با جهل چیست؟ برای مقابله با جهل نمی‌شود به طرد ونفی پرداخت. با جهل فقط با گسترش دانایی می‌شود برخورد منطقی داشت. تفکر و اندشه و دستاوردهای قدیم برای قدیم بوده است، دستاورد جدید نیز مربوط به زندگی امروز خواهد بود. اگر در کشوری اندیشهٔ گذشتهٔ فراموش شده را سردمداران حکومت‌اش یدک بکشند و راه طی شدهٔ جدید را به رسمیت نشناسند، طبیعی‌ست که نتوانند با دنیای جدید مراوده داشته و در جهل خود خواهند تنید. البته که این جهل علت دشمنی با علوم و تمدن جدید نیز خواهد بود، اگر چه از روی ناچاری مصرف کنندهٔ صرف محصولات تمدن جدید خواهند بود! اما در عین حال هیچ ارتباطی با عالم و آدم جدید نخواهند داشت.

🎾با این ‌وضعیت چه باید کرد ؟ راه نفی و طرد راه مناسب نیست و جواب نمی‌دهد چرا که ایشان ( اهل دشمنی با تمدن جدید و مظاهر آن)در مقابلهٔ خشن و دشمنی و طرد و نفی مجهزتر هستند!

🎾یکی از راه‌های مواجهه، مواجه کردن خود این جریانات و گرایشات و اشخاص با دنیای معاصر و پدیده‌های مربوط است. همان‌کاری که شبکه مجازی را اکنون به این نقطه‌ای رسانده است که واقعیت آن پذیرفته شود، همین معاشرت با آن شبکه‌ها است که تاثیر و گستردگی آن‌را به مخالفانش ‌شناسنده است، اما خیلی دیر؛ یعنی اینکه با دشمن، از روی ناچاری سازش میکنیم؛ اما اگر از ابتدا به‌عنوان دوست (نه دشمن) و بهره‌هایی‌که دارد به آن توجه «فعال »می‌شد، اکنون نه نیازی به فیلتر بود و نه رفع فیلتر (با تمام هزینه‌های مادی و غیر مادی که برای آن شده است) دامن‌گیر حکومت بود!