کار عالی سیمای جمهوری اسلامی در سریال سازی علیه حسن روحانی و جواد ظریف

✍️اکبر گنجی

این که سیمای جمهوری اسلامی علیه رئیس جمهور و وزیر خارجه سریال می سازد گامی بلند به پیش است و باید از آن به شدت استقبال کرد.

منتهی این گام وقتی معنادار و واقعی می شود که علیه قوه قضائیه، سپاه، مجلس، سازمان اطلاعات سپاه، زندان ها، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، حوزه های علمیه، رهبری، بیت رهبری، ائمه جمعه، مجلس خبرگان رهبری و کل روحانیت هم فیلم بسازند و پخش کنند.

اگر نسازند، نشان دستور رهبری برای زدن فاصله دارها با خود است.

اگر رئیس جمهور أصول گرا و نظامی بعدی بیاید و علیه او و دولتش نیز سریالی نسازند، این مدعا بیشتر تأئید خواهد شد.

باید کل ارکان حکومت را آزادانه نقد کرد و فساد سیستمایتک و سرکوب و ستمگری را نیز به نمایش گذاشت.

چرا یک سریال درباره «جنایتکاران تاریخ»- ابراهیم رئیسی و دیگر اعضای هئیت مرگ- نمی سازید؟