کاسبان دین در جامعه چه می کنند / میثم بازیاری

 

 

به نام دین نان در آوردن و به نام دین کاسبی کردن سال هاست که در کشور من به امری عادی و روزمره و طبیعی تبدیل شده است

کافی است کمی به دور و بر خودمان نگاه بینداریم اطرافمان پر است از کاسبان دید که با نام خدا و جعل احکام و روایت ها و بدون کوچکترین زحمت و

سختی و مشقتی هر روز و هر لحظه دارند جیب مردم را خالی می کنند یا در حالت فاجعه بارتر آن در لباس بزرگان دینی در حال چپاول ثروت های ملی و

بیت المال هستند

کسانی که تنها فهمشان از دین داغ روی پیشانی است و والضاااالین کش داری که در نمازهای جماعتشان به گوش می رسد

شهر پر شده از کاسبان دین که سال هاست آبروی اسلام و مسلمانی را برده اند و با اعمال و رفتارشان چنان ظلمی در حق خدا و دین نموده اند که از عهده

هیچ بی دینی بر نمی آمد

آیت الله هایی که بر مسند قدرت و فرمانروایی نشسته اند و میلیاردها تومان از بودجه کشور هر سال خرج دفتر و دستک و محافظان و ایادیشان می شود

جاهلانی که هر کدام برای خود امپراتوری عظیمی به راه انداخته و در گوشه گوشه کشور در حال خالی کردن جیب مردم هستند

دزدانی که نه می شود به آنان اعتراض کرد نه می توان از آنان جواب خواست

همینکه اعتراض کنی قوه قضاییه و ارگان های نظامی امنیتی بازداشتت می کنند و پس از تحقیر و شکنجه و زندان با. اتهام دشمن خدا و رسول خدا بودن

تو را دار می زنند و حقانیت خود و اعمالشان را در کوی و برزن فریاد می زنند

در زمانی که کشور و مردم با مشکلات عدیده اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و بسیاری از خانواده های ایرانی به خاطر فقر و گرانی و تورم حتی

قدرت خرید نان خالی را ندارند این آقایان و کاسبان دین در کاخ های ظلم و جورشان که بر ویرانه های بدن و جان و مال و ناموس مردم بنا شده به

خوشگذرانی و برگزاری جلسات مختلف با اسم ترویج دین و قران و اسلام مشغولند

کاسبانی که هیچ راه حلی برای مشکلات مردم ندارند و تنها هنرشان پس از اطلاع از درد و آمال مردم این است که بگویند برای شما دعا می کنیم و این

مشقات و سختی ها را آزمایش الهی بدانند و معترض مردم باشند که چرا در بلاها و سختی ها صبور و مقاوم نیستند

آقایانی که از بس نشخوار کرده اند گردنشان را از کلفتی و استحکام نمی شود با تبر قطع کرد

فرومایگانی که جز تن پروری هیچ کاری نیاموخته و بلد نیستند

یکی از همین دشمنان دین و خدا و نابودکنندگان دین و اسلام و مهر ومهربانی در بحبوحه مشکلات مردم شق القمر فرموده اند و گفته اند پس از مطالعات

فروان به این نکته رسیده ایم که زن و شوهر اگر مادر زن به بچه دخترش شیر بدهد حرام ابدی نمی شوند

این اوج توانایی و دانش یکی از همین کاسبان دین است

میلیون ها و شاید میلیاردها تومان را هم سند زدهاند و فاکتور کرده اندو هزینه تراشیده اند تا این موضوع را به اطلاع مردم برسانند

براستی آیا تمام مشکلات کشور با حل این مسیله فقهی پایان می پذیرد و کشور و مردم دیگر دغدغه ای جز این مورد فقهی نداشته اند و ندارند

آیا هزینه های سنگینی که به بهانه رسیدن به این مسایل فقهی هزینه میشود نمیتواند زندگی چند هزار نفر را از فروپاشی و مرگ نجات دهد؟

آیا مراجع عظام تقلید به فقر و گرسنگی و نداری و تورم مردم کشور می اندیشند و به دنبال حل آن هستند یا خیر؟

براستی رسالت و وظیفه این آیات عظام چیست

اگر این آقایان نباشند فردا در کشور زلزله و خشکسالی و فقر و فساد بیشتر از وضع موجود اتفاق می افتد

کاش یکی نفر پیدا میشد و فلسفه وجودی این کاسبان دین را از خودشان سوال می کرد هرچند که شک دارم آنان بتوانندبرای بودن وبقای خود دلیل

منطقی و روشنی بیاورند