کاسبی جدید محمود احمدی نژاد

جلوی در خونه اش میز گذاشته از هواداراش نامه می گیره مشکلاتشون رو حل کنه

پ.ن: تازه این پارازیت عظما برای در آوردن راهکارهای جدید با اهل و اعیال و خانم و بچه ها رفته دبی که دستاوردهاش رو بیاره بکوبه به سر ابرام قاتل