کاسبی خوب محمد مخبر

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

محمد مخبر توانست پول ۱۲۰ میلیون دوز واکسن را از دولت بگیرد و کمتر از ۵ میلیون دوز تحویل بدهد!

محمد مخبر، رئیس وقت ستاد فرمان امام، وعده داده بود ۵۰ میلیون دوز واکسن کرونا تا شهریور ما به دولت و وزارت بهداشت تحویل خواهند داد که عملا این وعده وحقق نشد و مشخص شد مخبر خلاف گویی کرده است.

اکنون یکی از نماینده های مجلس خبر داده وزارت بهداشت در همان ایامی که مخبر وعده داده ۱۲۰ میلیون دوز واکسن را پیش خرید کرده است .

و جالب این است که تا این لحظه ستاد اجرای فرمان امام کمتر از ۵ میلیون واکسن تحویل داده است.

آیا کاسبی موفق‌تراز مخبر رئیس وقت ستاد اجرای فرمان امام و معاون اول دولت رئیسی سراغ دارید؟

✍️ دیدگاه شما 🙏