کاستاریسم شیمیایی برای متجاوزان به کودکان در آمریکا

پایگاه خبری / تحلیلی نگاممحکومان به تجاوز جنسی به کودکان زیر ۱۳ سال در ایالت آلابامای آمریکا یک ماه پیش از آزادی مشروط باید تحت درمان «کاستاریسم شیمیایی» قرار گیرند

کی ایوی، فرماندار ایالت آلابامای آمریکا طرح مصوب مجلس این ایالت که بر اساس آن محکومان به تجاوز جنسی به کودکان زیر ۱۳ سال باید یک ماه پیش از آزادی مشروط روند درمان «کاستاریسم شیمیایی» را طی کنند را امضا کرد.

طبق این قانون متجاوزان و سوءاستفاده کنندگان جنسی از کودکان زیر ۱۳ سال یک ماه پیش از آزادی باید روند درمان از طریق عمل «کاستاریسم شیمیایی» با تزریق یا مصرف دارو و با هزینه شخصی خودشان را طی کنند.

فرماندار ایالت آلاباما در ارزیابی این قانون گفت: این قانون گامی در راستای محافظت از کودکان در آلاباما ست.