کاغذ هایی که وزیر اطلاعات از روی آن می خواند توسط چه کسی آماده می شود؟!

علوی وزیر نقاش و غیر امنیتی اطلاعات قرار بود جهت پاسخ به تعدادی از سوالات نمایندگان بابت سخنانش پیرامون ترور فخری زاده و فتوای اتمی رهبری در صدا و سیما در کمیسیون امنیت ملی مجلس، حاضر شود که گویا به دلیل درگذشت پدرش در جلسه کمیسیون شرکت نکرد

علوی بارها نشان داده است از اطلاعات و تسلط لازم اطلاعاتی برخوردار نیست و تحت تاثیر برخی از مشاوران خود در وزارت اطلاعات است.

اما علوی هر موقع به صدا و سیما دعوت شده است، سخنان خود را از روی کاغذ میخواند که مشخص است برای او نوشته اند که چه حرف هایی بزند.

گفته می شود این مطالب نوشته شده توسط حسام الدین آشنا معاون سابق وزارت اطلاعات، آماده می شود و وزیر اطلاعات فقط مسئولیت قرائت آنها را دارد.

✍️ دیدگاه شما 🙏