کاندیداها نماینده چه جریانی هستند

✍️فرهاد قنبری

۱- محافظه کاران رادیکال یا بهاری ها:
این طیف کسانی را شامل می شود که منتظر بهارند و از اکثرشان هم اگر پرسیده شود چه خواسته سیاسی و احتماعی دارند و منظورشان از بهار چیست چیز چندانی نمی دانند و تنها قبله امالشان محمود احمدی نژاد است. نگاه آنها به احمدی نژاد بیشتر از آنکه نگاه حاکم-شهروندی بوده و بر اساس تقاضاهای سیاسی و اجتماعی از حاکم و لیدر شکل گرفته باشد، نگاهی حاکی از مرید و مرادی است که از زمان عیاران و سربداران تا به امروز در این جامعه وجود داشته است و به غیر از مراد خود هیچکس را به رسمیت نمی شناسند. احمدی نژاد نمایندگی این جریان و طیف سیاسی را بر عهده دارد.

۲- محافظه کاران سنتی:
عمدتا از چهره های سیاسی، حوزوی و بازاری اوایل انقلاب و نظامی ها هستند. آنها تمام مشکلات کشور را ناشی از انتخاب نادرست مردم می دانند. در مقابل غرب موضع سخت و تهاجمی دارند و نگاهشان به شرق است. اکثر تریبون ها از صدا و سیما تا خبرگزاری ها و روزنامه ها را در اختیار دارند و مشارکت شهروندان در انتخابات را تکلیف دینی می دانند که آن هم باید با علم و بصیرت و همراه با رای به کاندیدای آنها باشد. جهان و جامعه را به دو بخش روشنایی و تاریکی تقسیم می کنند و خود را نماینده حقیقت و نور و روشنایی و هر آنکه شبیه آنها نیست را عامل بیگانه و خودفروخته و در بهترین حالت فریب خورده و ساده دل می انگارند. نماینده این جریان سیاسی در انتخابات یکی از آقایان جلیلی، رئیسی یا سردار محمد خواهد بود.

۳- تکنوکرات های محافظه کار:
این جریان تلاش می کند خود را نماینده کارامدی و انجام کارهای جهادی و سریع و سیر معرفی کند اما ازسوی جناح مقابل و سایر طیف های محافظه کاری به اشرافیت و فساد زدگی متهم است. نماینده این جریان سیاسی آقای قالیباف است که احتمالا تا آخرین لحظه سکوت کرده و بعید نیست در صورت عدم حضور آقای رئیسی وارد کارزار انتخاباتی شود.

۴- اصولگرایی میانه رو یا فراجناحی:
این طیف در پی ایجاد آشتی و نزدیکی میان میانه روهای دو جریان محافظه کاری و اصلاح طلبی است و شانس اصلی خود برای پیروزی در انتخابات را رد صلاحیت کاندیداهای جریان اصلاحات و حمایت جریان اصلاحات از خویش می داند. آقایان علی لاریجانی، آذری جهرمی و علی اکبر صالحی را باید نماینده این جریان سیاسی در انتخابات دانست.

۵- اصلاح طلبان میانه رو:
این طیف از کارگزارانی های [جدیدا] ملی گرا شده و عدالت و توسعه را دربرمی گیرد و امید به کاندیداتوری و تایید صلاحیت اسحاق جهانگیری و محسن هاشمی دارد و در صورت عدم مشارکت یا رد صلاحیت آنها از صالحی یا لاریجانی حمایت خواهد کرد.

۶- اصلاح طلبان سرگردان:
این طیف شامل جبهه متحد اصلاحات است که بسیاری از احزاب اصلاح طلب را شامل می شود و به دنبال تایید صلاحیت یکی از چهارده کاندیدای مطروحه خویش است و به نظر تحت هیچ شرایطی حاضر به حمایت از علی لاریجانی و صالحی نخواهد بود. مسعود پزشکیان و اسحاق جهانگیری و یا در صورت رد آنها محمدرضا عارف و صادق خرازی کاندیدای مورد حمایت آنها خواهد بود.

۷- اصلاح طلبان اصلاح طلب:
طیفی که مسیر اصلاح طلبی و برداشتن قدم های تدریجی برای اصلاح معضلات و مشکلات اجتماعی را تنها راه رسیدن به خیر عمومی می دانند. این طیف که اکثریت اعضاء حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی و برخی ملی گرایان و ملی مذهبی ها و برخی از سیاسیون کنار گذاشته شده از قدرت و طیف هایی از فعالین دانشجویی و اجتماعی را شامل می شود، کاندیدایشان آقای مصطفی تاجزاده است.