کاهش حدنصاب انتخاباتی در کشور قرقیزستان

پایگاه خبری / تحلیلی نگامحدنصاب انتخاباتی در کشور قرقیزستان به ۷ درصد کاهش یافت.

به گزارش ت رت فارسی، حدنصاب انتخاباتی در کشور قرقیزستان به ۷ درصد کاهش یافت.

سورونبای جیین‌بک‌اف رئیس جمهور قرقیزستان، طرح مربوط به کاهش حدنصاب انتخاباتی از ۹ درصد به ۷ درصد را تصویب کرد.

در بیانیه منتشره از سوی مرکز مطبوعاتی ریاست جمهوری اینکشور آمده است، جیین بک اف طرح مربوط به تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس که طی آن شرایط ورود احزاب سیاسی به پارلمان این کشور تنظیم میشود را تصویب کرد.

قانون مذکور که پیش بینی کننده کاهش حد نصاب انتخاباتی از ۹ درصد به ۷ درصد میباشد، در تاریخ ۱۸ ژوئن به تصویب پارلمان این کشور رسیده بود.

انتخابات پارلمانی در قرقیزستان که هر ۵ سال یکبار برگزار میشود، در تاریخ ۴ اکتبر برگزار شده بود.