کاهش خدمات واکسیناسیون در ارمنستان و سردرگمی ایرانی‌ها در این کشور

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

شرایط تزریق واکسن در ارمنستان تغییر کرده است تعداد زیادی از ایرانی‌ها در ارمنستان سرگردان شده اند.

ارمنستان در ابتدای امر اعلام کرده بود که هیچ محدودیتی برای زدن واکسن به گردشگران ندارد از این رو تعدادی از ایرانی‌ها به ارمنستان سفر کردن اما اکنون سیاست دیگری در پیش گرفته و عنوان می‌کند مسافری که به ارمنستان می‌آید باید ۱۰ روز بماند بعد واکسن به او زده شود.

در حال حاضر به دلیل ازدحام بیش از حد مسافران ایرانی در ارمنستان، خدمات کاهش یافته. نه تنها محل اقامتی مناسب پیدا نمی‌شود بلکه ماشین و سایر امکانات خدماتی نیز کم شده است.

اکنون نیز مرز ایران و ارمنستان مملو از ماشین‌های شخصی است و مردم خودشان به این سفر می‌روند و از تورهای گردشگری خبری نیست.

ولی تیموری معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در این زمینه گفته است : توری تحت عنوان تور واکسن در کشور وجود ندارد و هیچیک از آژانس‌داران حق تبلیغ تور واکسن را ندارند. اگر چنین امری اتفاق بی‌افتد، تخلف است.