کاهش شدید قدرت خرید خانوارها در دو سال اخیر/رشد هزینه ناخالص خانوارها بین ۷ تا ۱۴ درصد کاهش یافته است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ براساس آمارهای منتشره توسط مرکز آمار ایران وضعیت هزینه‌ای خانوارها در دهک‌های مختلف طی دو سال اخیر در شرایط نامطلوب‌تری قرار گرفته است، به‌طوریکه رشد هزینه ناخالص یک خانوارها بین ۷ تا ۱۴ درصد کاهش یافته است.

به گزارش «نود اقتصادی»، براساس آمارهایی که مرکز آمار ایران منتشر کرده، وضعیت هزینه‌ای خانوارها در دهک‌های مختلف طی دو سال اخیر در شرایط نامطلوب‌تری قرار گرفته است، به‌طوریکه محاسبه هزینه ناخالص یک خانوار در دهک‌های مختلف با استفاده از شاخص قیمت مصرف‌کننده یا به عبارتی محاسبه رشد متوسط هزینه ناخالص تورم‌زدایی‌شده نشان می‌دهد طی سال ۱۳۹۶ این رشد برای همه دهک‌ها مثبت بوده اما در سال ۱۳۹۷ رشد هزینه ناخالص خانوار منفی شده و در سال ۱۳۹۸ این روند تشدید شده است.

قابل ذکر است این کاهش نشان‌دهنده کاهش نسبی درآمد خانوارها در دهک‌های مختلف است و حتی برای دهک‌های پردرآمد نیز اتفاق افتاده و میزان آن در دهک‌های مختلف بین ۷ تا ۱۴ درصد بوده است.