کاهش ۲۲ درصدی آثار نشر کشور نسبت به سال گذشته

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، با انتشار فهرست کتاب‌های منتشرشده فروردین ۹۸ و بازه مشابه در سال گذشته، میزان چاپ کتاب ۲۲ درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، با انتشار آمار مقایسه‌ای نشر کتاب در فرودین ۹۷ و ۹۸ توسط موسسه خانه کتاب، در فروردین امسال تعداد ۲هزار و ۶۲۴ عنوان کتاب منتشر شده که در مقایسه با ۳هزار و ۳۵۰ عنوان کتاب در دوره زمانی مشابه سال گذشته، ۲۲ درصد کاهش داشته است. تعداد کتاب های عمومی در بازه زمانی مورد مقایسه با کاهش ۲۷ درصدی روبه رو شده است.

از مجموع کل کتاب‌های منتشرشده در فروردین ۱۳۹۸، موضوع ادبیات، کودک و کمک درسی به ترتیب با ۵۸۰، ۵۷۲ و ۴۰۸ عنوان کتاب در صدر قرار دارند. در حوزه تالیف بیشترین تعداد کتاب‌ها به موضوعات کمک درسی، ادبیات و کودک اختصاص دارد و در حوزه ترجمه، موضوعات کودک، ادبیات و فلسفه در صدر قرار دارند.

ناشران تهرانی در فروردین ماه ۱۳۹۸، ۲هزار و ۴۵۲ عنوان کتاب منتشر کرده‌اند و سهم ناشران شهرستانی تنها ۱۷۲ عنوان کتاب بوده است. بیشترین کتاب‌های چاپ‌شده در تهران و شهرستان به موضوع ادبیات و کمترین کتاب‌های انتشار یافته در شهرستان، به موضوع زبان و علوم طبیعی و در تهران به ریاضیات اختصاص داشته است. همچنین، از مجموع ۲هزار و ۶۲۴ عنوان کتاب منتشر شده در فروردین ماه ۱۳۹۸، هزار و ۵۵۸ عنوان کتاب چاپ اول و هزار و ۶۶ عنوان کتاب باز چاپ هستند که بیشترین آثار چاپ اول به موضوع کمک درسی و بیشترین کتاب های باز چاپ به موضوع کودک اختصاص پیدا کرده است.

از نظر جغرافیای نشر، ۹۳ درصد کتاب ها در تهران و ۴ درصد در خراسان رضوی، یک درصد در البرز و ۲ درصد در سایر استان‌ها شاهد انتشار کتاب هستیم.

تعداد کل کتاب‌ها در فروردین ماه سال جاری نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته کاهش ۲۲ درصدی شاهد بوده و این کاهش در تعداد کتاب‌های عمومی در بازه زمانی مورد مقایسه، ۲۷ درصد و در تعداد کتاب های کودک و نوجوان ۱۵ درصد بوده است.

همچنین بر اساس این آمار، تعداد کتاب‌های کمک درسی در فروردین ماه سال ۱۳۹۸، کاهشی ۵ درصدی نسبت به فروردین ماه سال گذشته تجربه کرده و میانگین شمارگان با کاهش ۲۷ درصدی از هزار و ۴۸۱ نسخه به هزار و ۸۷ نسخه رسیده است. میانگین قیمت هر کتاب نیز در اولین ماه بهار ۱۳۹۸ با افزایش ۳۶ درصدی از ۱۷ هزار و ۴۰۷ تومان در فروردین ماه سال گذشته به ۲۳ هزار و ۷۱۱ تومان در فروردین ماه سال جاری رسیده است.

کتاب‌های منتشرشده در بازه زمانی فروردین ماه ۱۳۹۷ از طرف ۵هزار و ۴۰ پدیدآورنده، بوده‌اند که از این تعداد هزار و ۵۱۹ نفر زن و مابقی مرد بودند. همچنین در همین دوره زمانی در سال ۹۸ تعداد ۳هزار و ۴۰۰ پدیدآورنده فعالیت داشته‌اند که از این تعداد ۲هزار و ۱۳۶ نفر مرد و هزار و ۲۶۴ نفر آن زن بودند.

در فروردین ۱۳۹۸ نشر چشمه، آوای نور، ماهواره، نسل نواندیش، سازمان فناوری اطلاعات ایران، شرف زاده، آوای رها، بنیاد فرهنگ زندگی، فرانما و آنیما در فهرست پُرکارترین ناشر عمومی قرار گرفتند.

از جمله ناشران پرکار حوزه کودک در فروردین ماه سال جاری می‌توان به انتشارات قدیانی، پرتقال، شرکت انتشارات فنی ایران، هوپا، پلیکان، کتاب پرنده، به نشر، ذکر، افق و آبادیران اشاره کرد.

ناشرانی همچون مدرسان شریف، مدرسان برتر، اوج خرد، پیک گل واژه، چتر دانش، جنگل، الگو، خط سوم، راه اندیشه و شرکت انتشارات فنی ایران در فهرست پُرکارترین ناشران آموزشی فروردین ماه سال جاری قرار گرفته‌اند.