کاهش ۳۴.۵درصدی گردشگران ایرانی در گرجستان

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، تعداد گردشگران ایرانی که به گرجستان سفر کرده‌اند به میزان ۳۴.۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره ملی آمار گرجستان گزارش داده است: در اکتبر ۲۰۱۹ تعداد ۷۸۲ هزار ۶۷۰ نفر به گرجستان سفر کرده اند که ۶۶۵ هزار و ۵۵ نفر آن‌ها گردشگر بوده‌اند.
طبق آمار منتشر شده به غیر از کشورهای روسیه و گرجستان که تعداد گردشگران آن کشورها کاهش داشته است، گردشگران عربستانی و رژیم صهیونیستی بیشترین رشد را در میان گردشگران خارجی در گرجستان در ماه اکتبر سال جاری داشته اند.
ارمنستان ۱۲۰۹۷۸ نفر ۱۲.۷ درصد رشد

آذربایحان ۱۱۹۵۴۰ نفر ۷.۷ درصد رشد

روسیه ۱۱۸۲۵۲ نفر ۱۵.۲ درصد کاهش

ترکیه ۸۶۷۲۶ نفر ۱۶.۹ درصد رشد

رژیم صهیونیستی ۲۷۳۱۹ نفر ۵۶.۹ درصد رشد

اوکراین ۱۹۴۵۲ نفر ۲۲.۵ درصد رشد

ایران ۱۲ هزار و ۷۹۲ نفر ۳۴.۵ درصد کاهش

این گزارش توسط رایزن فرهنگی ایران در گرجستان تهیه و در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده شده است.