کدام اقتدار؟؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – میثم بازیاری

بدون شک مناسبات بین المللی و جهانی

و روابط کشورهای مختلف دنیا با هم

و بلوک بندی های بین المللی

از پیچیدگی ها و قوانین پیدا و پنهان بسیاری برخوردار است

و حتی در چنین سطوحی هم

روابط پشت پرده بعضا از قوانین و نظام بین الملل مهم تر و تاثیرگذار تر می باشد

پس از انقلاب ۵۷ به خاطر عملکرد و ماهیت انقلاب

رابطه ایران با بسیاری از کشورهای دنیا دچار تغییرات ملموسی شده است

دنیا با صدور انقلاب از طرف جمهوری اسلامی مشکل دارد

و رفتار پرتنش و تفرقه افکنانه حاکمیت

و تاسیس گروه های تندرو نیابتی را بر نمی تابد

بخاطر سلسله رفتارهای متحجرانه و افراطی حاکمیت در سطح منطقه ای و جهانی

متاسفانه تعداد کشورهای دوست برای جمهوری اسلامی روز به روز کمتر می شود

حاکمیت این روزها بیشتر از گذشته دم از اقتداری می زند که از آن برخوردار نیست

و اقتدار نداشته خود را چون پتک بر سر مردم معترض و تغییرخواه می زند

تا با این حربه بتواند به فساد سیستماتیک و ظلم و فقر و تورم و بیکاری و گرانی

و مهم تر از همه

به بی کفایتی خود سرپوش بگذارد

مجموعه اتفاقاتی که حول محور جمهوری اسلامی طی چند سال اخیر در دنیا شکل گرفته است

همه دلالت از یک اقتدار پوشالی دارد

که می خواهیم آن را با موشک ها و بمب های اهدایی چین و روسیه بپوشانیم