کدام کاندیدای ریاست جمهموری برنامه هایش را کپی کرده است؟

شنیده ها

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش زیادی از برنامه‌های انتخاباتی یکی از کاندیداها، از پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس کپی شده است.

این کاندیدا که سابقه حضور در برخی ادوار مجلس را نیز دارد، توانسته پیش از ورود رسمی به انتخابات سال ۱۴۰۰، مذاکراتی غیررسمی را با برخی مسئولان مرکز پژوهش‌ های مجلس داشته باشد و از این طریق، بخش زیادی از برنامه انتخاباتی خود را از برخی اعضای این مرکز گرفته است.

همچنین وی تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش ‌های مجلس را گرد هم آورده تا بعد از ورود رسمی به این کارزار مهم، برنامه ‌ها و پیشنهادات او را برای انتخابات سال ۱۴۰۰ در مجامع مختلف مردمی تشریح و عملا برای او رأی جمع کنند.