کدورت رخسارعدالت بامعرفی باغگلی برای وزارت آموزش وپرورش

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – ✍️ حسین ثقفی

می دانیم آقای ابراهیم رئیسی با شعار شایسته سالاری درانتصاب ها وفسادستیزی در دستگاها وارد گود ریاست جمهوری شد. ونیز به یاد داریم وی،روزقبل ثبت نام،به کرمان ومرقدسرداردلها، قاسم سلیمانی رفت تا باقلب و روح خود بااین شهیدسرفراز برای اجرای اهدافش،یاری بطلبد و شایدپیمان اخلاقی ببندد.

شوربختانه بامطرح شدن نام آقای حسین باغگلی برای یکی ازبزرگ ترین وزارتخانه های کشور که نیمی ازمردم مخاطبش هستندبرپیکره ی شعارهای ایشان به شدت لرزه افتاد.

آقای باغگلی نه تجربه موفقی در همان مجموعه امام رضا(ع) دارد (طبق نظرهمکارانشان دراین مجموعه)ونه در بخش ستادی آموزش وپرورش دارای خردترین کاراجرایی بوده است.(مطابق نظرمسئولین سطح بالای اداره کل خراسان رضوی)

تردیدی نیست که باوجود داشتن چهره های بسیارکارا و موفق برای این وزارت خانه،معرفی آقای باغگلی که هم ناشناخته است و هم بسیاربی تجربه وصرفا به خاطرعلقه های خانوادگی، می تواند درهمین روزها ی ابتدایی، کارنامه درخشان انصاف طلبی آقای رئیسی را مخدوش گرداند.

آقای رئیسی در زمان تبلیغات ،نقش واثر آموزش و پرورش را بسیاردرخور توجه دانستند و براهمیت آن تاکیدکردند ولی با معرفی باغگلی برای این دستگاه ،بذرناامیدی و یاس عجیبی در اردوگاه معلمان کشورافکندند.

رئیس جمهورمحترم باید عنایت داشته باشند که این وزارتخانه ،مشکلات و رنج های معلمان و دانش آموزانش بیش از ده ها مورد است لذا باید فردی را برای سکانداری انتخاب کرد که تکنوکراتی زبده،نخبه ومجرب باشد و در اثرسالیان خدمت وطی مراحل گوناگون وباداشتن قدرت اجرایی ومدیریتی به فهم عمیق ودقیقی از این دستگاه رسیده باشد که انتخابش سبب ایجادشور وانگیزه در فرهنگیان شود تا بایاری هم التهاب های موجود را رفع کنند و از این ورطه های سخت گذرنمایند.

لذا انتظار می رود قبل از آن که مجلس انقلابی رأی عدم اعتماد به وی دهد واین وزارتخانه درشرایط حساس شروع سال تحصیلی و جولان کرونا،باسرپرست اداره شود،خودایشان دست به کارشوند وازهمان سامانه مردمی خود،باکفایت ترین فردی را که معلمان اعلام کرده اند،انتخاب و به مجلس معرفی کنند.

از کمیسیون محترم آموزش و پرورش مجلس هم انتظار می رود ،صعوبت کار و مشکلات موجوددراین وزارتخانه را سریعا به ریاست جمهوری اعلام نمایند زیرا به نظر می رسد که آقای رئیسی نسبت به این موارد آشنایی تامی ندارند.