کرباسچی:اصلا نامه ای نبوده که کسی امضا کند! ، برخی امضا‌کنندگان نامه اصلا با یکدیگر قرابت سیاسی ندارند ، تحلیل من این بود که اگر امریکا قول بدهدقابل مذاکره است

 

نگام ، سیاسی _ دبیرکل حزب سازندگی ایران با اشاره به اینکه در فضای مجازی نظر من درباره این نامه پرسید شد و من هم آنجا جواب دادم، گفت:‌ این نامه در واقع تحلیل و پیشنهادی بود که اگر شرایط مذاکره فراهم شود، این پیشنهادات هم مطرح شود. لحن نامه مربوط به آمریکاست و مطرح شده همان‌طور که آمریکا در مقابل کره شمالی عمل کرد تا تنش‌ها کم شود باید ۱۲ شرط وزارت خارجه خود را که همه دنیا به آن خندید و معلوم است که عملی نیست، کنار بگذارد. من هم گفتم این نکته را به نامه اضافه کنید که آمریکا دیگر نباید عهدشکنی کند و مثل ترامپ که از برجام خارج شد، از آن مذاکرات خارج شود.

 

به گزارش ایسنا غلامحسین کرباسچی با اشاره به اینکه من نامه را امضا نکردم و اصلا نامه امضایی نبوده است، اظهار کرد: فکر نمی‌کنم هیچ کدام از کسانی هم که نامشان در پای نامه بوده است، آن را امضا کرده باشند. نامه اصلا امضایی نبوده است. دوستان به من گفتند چنین نامه‌ای تهیه شده آیا شما با آن موافقید، من هم گفتم در صورتی موافقم که طرف مذاکره تعهد دهد که رفتاری شبیه ترامپ در برجام نداشته باشد.

دبیرکل حزب سازندگی ایران با اشاره به اینکه در فضای مجازی نظر من درباره این نامه پرسید شد و من هم آنجا جواب دادم، خاطرنشان کرد:‌ این نامه در واقع تحلیل و پیشنهادی بود که اگر شرایط مذاکره فراهم شود، این پیشنهادات هم مطرح شود. لحن نامه مربوط به آمریکاست و مطرح شده همان‌طور که آمریکا در مقابل کره شمالی عمل کرد تا تنش‌ها کم شود باید ۱۲ شرط وزارت خارجه خود را که همه دنیا به آن خندید و معلوم است که عملی نیست، کنار بگذارد. من هم گفتم این نکته را به نامه اضافه کنید که آمریکا دیگر نباید عهدشکنی کند و مثل ترامپ که از برجام خارج شد، از آن مذاکرات خارج شود.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه این نامه فقط یک تحلیل است، گفت: کسانی که نامه را امضا کردند مسئولیتی ندارند بلکه فقط پیشنهاد خود را مطرح کردند. دولت ایران هیچ وقت دنبال مذاکره نبوده است که قید و شرط خود را کنار بگذارد. این نامه در واقع خطاب به آمریکا بود که تضمین بدهد که دیگر عهدشکنی نکند.