کره جنوبی به جای یک میلیارد دلار، ۳۰ میلیون دلار آزاد کرد

شنیده ها

کره جنوبی که وعده داده بود بعد از آزادسازی نفتکش، یک میلیارد دلار منابع ارزی بلوکه شده ایران را آزاد خواهد کرد اما به وعده خود عمل نکرده است و فقط ۳۰ میلیون دلار دارو از جمله انسولین و واکسن کرونا به ایران ارسال کرده است.

برای این که دولت بتواند به درآمد بیشتری از محموله ارسالی کره جنوبی کسب کند مجبور شده است حجم قابل توجهی از این داروها را در بازار آزاد به فروش رساند.

به همین دلیل انسولین های ارسالی از کره جنوبی در بازار ناصر خسرو به فروش میرسد.