کرونا بعد ۲۰سال نرخ طلاق را کاهش داد!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _  رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: نرخ طلاق بعد از ۲۰ سال روند صعودی طی دو سال اخیر بر اساس دو شاخص مهم، کاهش پیدا کرد.

تقی رستم وندی در ادامه اظهار داشت :

طلاق از ۸.۶ دهم به ازای هر ۱۰۰۰ زن متاهل به ۷.۹ دهم کاهش یافته است.

در تمام برنامه‌های حوزه اجتماعی، سه معیار عمده رسیدگی به اقشار آسیب پذیر، در معرض خطر یا آسیب دیده، اماکن و محلات تولیدکننده آسیب‌های اجتماعی مانند محلات حاشیه نشین و زندان‌ها و همچنین موضوعات مهم آسیب زا مانند طلاق، اعتیاد و مفاسد اخلاقی دخالت داده می‌شود.

به رغم اینکه شرایط اقتصادی و معیشتی در کشور که با دشواری‌های جدیدی مواجه شده است اما به توفیفاتی در عرصه اجتماعی دست یافته‌ایم ، در حوزه طلاق بعد از ۲۰ سال روند صعودی طی دو سال اخیر بر اساس دو شاخص مهم نرخ طلاق کاهش پیدا کرد که نشان دهنده تحکیم و پایداری حوزه خانواده است، یعنی طلاق از ۸.۶ دهم طلاق به ازای هر ۱۰۰۰ زن متاهل به ۷.۹ دهم کاهش یافته است.

جرایم خشن در کشور با دو مصداق عمده قتل و تجاوز به عنف، ظرف یک دهه از سال ۹۰ تاکنون افزایش نداشته است که نشاندهنده این است که در حوزه ایجاد امنیت از سوی دستگاه‌های امنیت ساز در کشور موفق بودیم.