کرونا و بحران ناشی از ناکارآمدی

حامد تقوی-

ترس و اضطراب ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در جامعه ایران به شدت در حال گسترش است. بخشی از این شدت نگرانی ها که شاید در وضعیت کنونی بسبار هم مخرب باشد ، از طرف حکومت به مردم القا میشود. حاکمیت با پنهانکاری و دروغ و همچنین ناکارامدی خود در تمامی عرصه های عمومی و خصوصی توانسته است گام بزرگی برای تشدید اضطراب مردم بردارد.


این در حالی است که مردم ایران خودشان نتوانسته اند با تمامی نگرانی های خود از طریق اینترنت و شبکه های مجازی تا حدودی موارد مربوط به خود و بخشی از کارهلی دولت را انجام بدهند.