کرونا و تحریم های کمرشکن در حالِ گرفتنِ ماهِ جانِ ایرانیان اند

حفظ موجودیت ایران و حیات ایرانیان تنها ملاک تصمیم گیری در شرایط کنونی باید باشد.

اگر مخالفان جمهوری اسلامی إحساس می کنند که حکومت این مبنا را قبول ندارد،

مخالفان رژیم باید این مبنا را قبول داشته باشند.

تحریم های فلج کننده حیات مردم را به خطر انداخته و کشور را به سوی نابودی سوق می دهند.

ویروس کرونا این خطر را بیشتر آشکار کرده است.

ایران و ایرانیان حتی از لوازم بهداشتی مبارزه با کرونا محروم هستند.

بیمارستان فاقد تجهیزات ضروری هستند

و امروز میشل باشله رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت:

«در این برهه حساس، تحریم‌های اعمال‌شده علیه بخش‌های اقتصاد کشورها باید برای رعایت سلامت عمومی جهان و برای حمایت از حقوق و زندگی میلیون‌ها نفر در این کشورها کاهش یافته یا معلق شوند. در شرایط وقوع یک بیماری عالم‌گیر، اخلال در تلاش‌های پزشکی یک کشور خطرات موجود برای همه ما را بالا می‌برد.»